Δημιουργικό

Creative

 • Δημιουργία μακέτας
 • Μελέτη και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Προεκτύπωση

Prepress

 • Scaning
 • Επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων
 • Σελιδοποίηση
 • Ψηφιακά δοκίμια

Εκτύπωση

Press

 • Καλλιτεχνικό τυπογραφείο
 • OFFSET
 • Ψηφιακή εκτύπωση

Μετεκτύπωση

Postpress

 • Φινίρισμα - Δίπλωμα
 • Πλαστικοποίηση
 • Κόψιμο
 • Περφορέ - πίκμανση
 • Βιβλιοδεσία

Εκτυπώσεις μικρού και μεσαίου τιράζ διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού για κάθε είδους έντυπο: συνεδριακό υλικό, προσωπικές προσκλήσεις, αυτοκόλλητες ετικέτες, εταιρικές κάρτες, διαφημιστικά έντυπα, αφισσέτες, σε όλες τις μορφές εκτύπωσης: καλλιτεχνικό τυπογραφείο, OFFSET, ψηφιακή εκτύπωση.