Συγκλίνουμε την Ψηφιακή
με την εκτύπωση OFFSET

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

›› Περισσότερες λεπτομέρειες

ΠΡΟΦΙΛ

ΧρωμοΔιάσταση

Ψηφιακό Τυπογραφείο

Είμαστε μια εταιρία Γραφικών Τεχνών με 20 χρονη εμπειρία στο χώρο. Με μονάδα Καλλιτεχνικού Τυπογραφείου και OFFSET (όφσετ) εκτύπωση. Δυναμικά εισερχόμαστε και στο χώρο της Ψηφιακής Εκτύπωσης. Με εξοπλισμό νέας γενιάς που απαρτίζεται από ψηφιακό πιεστήριο METEOR DP40 PRO, μηχανή πλαστικοποίησης FOLIANT 520, διπλωτική FOLDMASTER και κοπτικό (μαχαίρι) ΕΒΑ. Παράλληλα αναβαθμίσαμε το Υλικό (Hardware) και Λογισμικό (Software) της εταιρίας μας.

Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έντυπης επικοινωνίας σε όλα τα στάδια δημιουργίας και παραγωγής ενός εντύπου:

  • Δημιουργικό - Creative: δημιουργία μακέτας, μελέτη και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
  • Προεκτύπωση - Prepress: scaning, επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων, σελιδοποίηση, ψηφιακά δοκίμια
  • Εκτύπωση - Press: καλλιτεχνικό τυπογραφείο, OFFSET, ψηφιακή εκτύπωση
  • Μετεκτύπωση - Postpress: φινίρισμα - δίπλωμα, πλαστικοποίηση, κόψιμο, περφορέ - πίκμανση, βιβλιοδεσία

Εκτυπώσεις μικρού και μεσαίου τιράζ διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού για κάθε είδους έντυπο: συνεδριακό υλικό, προσωπικές προσκλήσεις, αυτοκόλλητες ετικέτες, εταιρικές κάρτες, διαφημιστικά έντυπα, αφισσέτες, σε όλες τις μορφές εκτύπωσης: καλλιτεχνικό τυπογραφείο, OFFSET, ψηφιακή εκτύπωση.

Η πολύχρονη εμπειρία μας σας εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλα τα στάδια της δημιουργίας ενός εντύπου, τόσο στην εκτύπωση του εντύπου σας όσο και στο φινίρισμα του (δίπλωμα, πλαστικοποίηση, κόψιμο, περφορέ - πίκμανση, βιβλιοδεσία).